#1: Khoảng trời của trẻ em trong không gian sống chung
#1: Khoảng trời của trẻ em trong không gian sống chung

#1: Khoảng trời của trẻ em trong không gian sống chung

Nghe Podcast
Trong số đầu tiên của Podcast THE HOME BOOK, KTS. Trần Thị Ngụ Ngôn đã có những chia sẻ thực tế về việc tạo ra cho trẻ một không gian sống đúng cách. Cuộc sống hiện đại đã vô tình biến những căn nhà trở thành chiếc "hộp" ngăn cách chúng ta với những điều ý nghĩa trong cuộc sống. Đặc biệt là con trẻ đang mất dần đi cơ hội được chủ động khám phá để phát triển. Không gian của con không chỉ cần một căn phòng kín rộng rãi nhiều đồ chơi, mà còn cần đa dạng trải nghiệm như có thể chạm tới thiên nhiên. Là nơi con vừa có góc của riêng mình và vẫn đảm bảo có thể sinh hoạt & tương tác gần gũi với cả nhà.

Cùng lắng nghe Podcast THE HOME BOOK | Tập 1 - "Khoảng trời của trẻ em trong không gian sống chung" để tìm hiểu những giải pháp thiết kế ngôi nhà phù hợp với trẻ nhé.
Trong số đầu tiên của Podcast THE HOME BOOK, KTS. Trần Thị Ngụ Ngôn đã có những chia sẻ thực tế về việc tạo ra cho trẻ một không gian sống đúng cách. Cuộc sống hiện đại đã vô tình biến những căn nhà trở thành chiếc "hộp" ngăn cách chúng ta với những điều ý nghĩa trong cuộc sống. Đặc biệt là con trẻ đang mất dần đi cơ hội được chủ động khám phá để phát triển. Không gian của con không chỉ cần một căn phòng kín rộng rãi nhiều đồ chơi, mà còn cần đa dạng trải nghiệm như có thể chạm tới thiên nhiên. Là nơi con vừa có góc của riêng mình và vẫn đảm bảo có thể sinh hoạt & tương tác gần gũi với cả nhà.

Cùng lắng nghe Podcast THE HOME BOOK | Tập 1 - "Khoảng trời của trẻ em trong không gian sống chung" để tìm hiểu những giải pháp thiết kế ngôi nhà phù hợp với trẻ nhé.
#1: Khoảng trời của trẻ em trong không gian sống chung

#1: Khoảng trời của trẻ em trong không gian sống chung

0:00 0:00